Kataloniens historia

Här kommer en sammanfattning av Kataloniens historia:

De första bosättarna i Katalonien var indoeuropéer och i själva Barcelona slog sig i bererna ner någon gång på 1000–500-talen f. Kr. Därefter anlände grekerna som anlade handelsstationer och placerade Barcelona på kartan. År 230 f. Kr grundades Barcelona av Hamil Barca. Romarna grundade staden Tarragona ca 200 år tidigare, som än idag har kvar många lämningar från sitt romerska förflutna.

Efter romarna följde västgoter, franker och nordafrikanska muslimer, som under längre eller kortare perioder hade befälet över regionen. Under 1200- och 1300-talen upplevde Katalonien en blomstringsperiod. Under Johan I Erövraren intog man Balearerna och Sicilien och ett katalanskt handelsavtal gällde runt hela Medelhavet. Välståndet bidrog även till en storhetstid för kulturen.

1492, när Columbus hade upptäckt Amerika, förlorade Barcelona rätten till handel med Nya Världen, till förmån för Sevilla och Cadiz. Under trettioåriga kriget mot Frankrike blev sedan Barcelona påtvingat en vicekung, vilket resulterade i att den katalanska befolkningen gjorde uppror mot de spanska makthavarna. Motsättningarna fortsatte under spanska tronföljdskriget då Barcelona ockuperades av kungens trupper. Det katalanska språket förbjöds och universiteten stängdes.

Mot slutet av 1700-talet fick staden och regionen åter ett uppsving i och med att Katalonien fick tillstånd att bedriva handel med Amerika. Barcelona var den första staden i Spanien som industrialiserades och både näringsliv och kultur blomstrade återigen. Det första självständighetspartiet Lliga de Catalunya grundades 1887 och motsättningarna mot centralregeringen fortsatte. Efter general Francos kupp mot regeringen och de autonoma staterna förlorade Katalonien det de hade uppnått. Nu var det katalanska språket återigen förbjudet att använda. Under 1960- och 1970-talen utvecklades både industri- och turismnäringen. Vid Francos död 1975 blev Spanien åter demokrati och monarki och sedan 1979 styrs Katalonien av en regional regering.

I Katalonien har man producerat vin sedan 2000 år tillbaka. Från glansperioden under romarriket till en tillfällig nedgång under morernas intrång på 700-talet, för att sedan återupptas under medeltiden, har man odlat druvor fram till våra dagar.

I Katalonien har man producerat vin sedan 2000 år tillbaka. Från glansperioden under romarriket till en tillfällig nedgång under morernas intrång på 700-talet, för att sedan återupptas under medeltiden, har man odlat druvor fram till våra dagar.